banner zdrowotne 3

Masz pytania? Szybki kontakt:
NIEMCY NIEMCY 015 77 159 26 28
POLSKA POLSKA 0049 1577 159 26 28


Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

W Niemczech istnieją dwa systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczenia ustawowe oraz ubezpieczenia prywatne. Ubezpieczenie zdrowotne jest od 2009 roku obowiązkowym ubezpieczeniem w Niemczech, dla każdej mieszkającej tu osoby.


Poznaj ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech


Dla kogo ten rodzaj ubezpieczenia?

Ubezpieczeniem zdrowotnym musi być objęta każda osoba zameldowana w Niemczech.

Bez względu na status zawodowy, nie ważne czy jest to osoba zatrudniona na umowę o pracę, prowadząca firmę, student, bezrobotny czy emeryt. Jest to najważniejsze ubezpieczenie w życiu. Choroba czy wypadek może zdarzyć się w każdej chwili i w każdym miejscu a koszty leczenie są często bardzo drogie. Z tego powodu tez rad niemiecki wprowadził obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia dla wszystkich.

Za brak spełnienia tego obowiązku przewidziane są kary. Po przyjeździe do Niemiec warto zainteresować się wykupieniem ubezpieczenia zdrowotnego. Brak tego obowiązkowego ubezpieczenia może doprowadzić do nieprzyjemność i kar. Osoby, które przyjeżdżają do Niemiec aby bezpośrednio podjąć prace na umowę, nie muszą się tym martwic, ponieważ obowiązek ubezpieczenia zatrudnionego spoczywa na pracodawcy.

Wróć do listy


Dwa rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych

W Niemczech istnieją dwa systemy ubezpieczeń: ustawowe i prywatne:

Ubezpieczenie ustawowe. Ten rodzaj ubezpieczeń oferowany jest przez tzw. Kasy Chorych (np. AOK, IKK, BKK, TK itd.).

Jest to najbardziej rozpowszechniony system ubezpieczeń, ponieważ ubezpieczone są w nim wszystkie osoby zatrudnione o prace, których dochód roczny brutto nie przekracza 62.550 EUR (stan 2020). Ubezpieczeniem tym mogą też (na wniosek) być objęte osoby prowadzące własną działalność, studenci, emeryci, bezrobotni.

Istnieją jednak pewne ograniczenia w dostępie do ubezpieczenia ustawowego. I tak na przykład wiek osoby składającej po raz pierwszy wniosek na to ubezpieczenie (lub osoby zatrudniającej się) nie może przekraczać 55tego roku życia. Dotyczy to również osób, które chcą powrócić do ubezpieczenia ustawowego z ubezpieczenia prywatnego. Otwartą furtkę jednak mają osoby które, w ostatnich 5 latach były ubezpieczona ustawowo min. 1 dzień.

Często otrzymujemy pytania, jak możne ubezpieczyć się w ustawowej kasie po przeprowadzce do Niemiec. Zależy to oczywiście od grupy zawodowej: Osoby zatrudnione na umowę o prace z dochodem powyżej 450 EUR/m-c otrzymują automatycznie ubezpieczenie ustawowe.

Osoby pracujące na tzw. Mini Job, prowadzące działalność lub bezrobotne mogą ubezpieczyć się w ustawowej kasie na wniosek. Jest to tzw. ubezpieczenie dobrowolne (Freiwillige Versicherung). Warunkiem ubiegania się o ubezpieczenie dobrowolne jest poprzednie ubezpieczenie w NFZ, które tam trwało min. rok i przerwa pomiędzy zamknięciem ubezpieczenia w NFZ i złożeniem wniosku w niemieckiej kasie nie dłuższa niż 3 miesiące. Zaświadcza to druk E104, który to niemiecka kasa chorych pobiera sama bezpośrednio z NFZ na podstawie numeru PESEL.

Ubezpieczenie prywatne

Tym ubezpieczeniem objęte są przede wszystkim osoby prowadzące w Niemczech działalność gospodarcza (Gewerbe)

również dla studentów, oraz osób niezatrudnionych, czy tez pracujących na tzw. Mini-Job..

Ta forma ubezpieczenia zdrowotnego, jest bardzo korzystna dla osób rozpoczynających swój pobyt w Niemczech i pracujących na własny rachunek, czyli tzw. Gewerbe. Właśnie dla tej grupy osób przewidziane są specjalne taryfy.

Składka miesięczna w tego typu ubezpieczeniu jest różna i zależna przede wszystkim od wieku ubezpieczanego oraz od długości pobytu w Niemczech czy zakresu ubezpieczenia..Podstawowe składki tego ubezpieczenia nie muszą być wcale drogie. Zaczynają się one na poziomie 90-150 EUR miesięcznie. Szczególnie polecane są one dla osób pracujących i przebywających czasowo w Niemczech, niezdecydowanych jeszcze na stale się tu osiedlenie. Również dla osób posiadających w Niemczech „Gewerbe na biuro”, czyli osób bez meldunku zamieszkania w Niemczech a jedynie zameldowana tu „Gewerbe” na adres obsługującego je biura.

Tutaj możesz wyliczyć dla siebie składkę takiego ubezpieczenia:

Wróć do listy


Wysokość składki?

Ubezpieczenia prywatne

Wysokość składki zależy tu tylko i wyłącznie od wieku i zakresu ubezpieczenia oraz wysokości ewentualnego wkładu własnego. Wysokość dochodu nie jest uwzględniana przy wyliczaniu składki tego ubezpieczenia. Jak wysoka jest składka dla osób prowadzących własna działalność (Gewerbe) w Niemczech można wyliczyć tutaj»

Ubezpieczenie ustawowe

Wysokość składki dla osób zatrudnionych na umowę o pracę liczona jest do zarobków brutto. Każda kasa chorych posiada inna podstawę procentową wyliczania składki. Średnio jest to (stan 2020):
składka zdrowotna: 14,6%
składka pielęgnacyjna dla osób z dziećmi: 3,08%
składka pielęgnacyjna dla bezdzietnych: 3,30%

Składka zdrowotna dla studentów liczona jest natomiast dla wszystkich jednakowo, procentowo od podstawy 649,00 EUR:
• składka zdrowotna: 11,52%
• składka pielęgnacyjna dla osób z dziećmi: 3,08%
• składka pielęgnacyjna dla bezdzietnych: 3,30%
Studenci poniżej 25 roku życia mogą być tez bezpłatnie ubezpieczeni w ubezpieczeniu rodzinnym rodziców.

Składka zdrowotna łącznie z pielęgnacyjną dla osób niepracujących lub z dochodem max. 450,00 EUR (Mini Job) liczona procentowo od podstawy 991,67 EUR i wynosi średnio 181,50 EUR

Składki ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego dla prowadzących działalność gospodarcza w Niemczech liczone są procentowo od dochodu netto. Podobnie jak u zatrudnionych wynosi to:
• składka zdrowotna: 14,6%
• składka pielęgnacyjna dla osób z dziećmi: 3,08%
• składka pielęgnacyjna dla bezdzietnych: 3,30%

Pamiętać przy tym jednak trzeba o minimalnej składce liczonej od podstawy 2.231,25 EUR. Minimalna składka wyniesie więc średnio 408,30 EUR miesięcznie. Osoby o dochodach mniejszych jak 2.231,25 EUR netto miesięcznie, mogą starać się na wniosek o taryfę ulgową. Składka wyliczana jest w tym przypadku od podstawy 1.487,50 EUR i wyniesie średnio 272,20 EUR miesięcznie.

Górna granica wysokości składki w ubezpieczeniu ustawowym jest podstawa 5.211,50 EUR. Najwyższa składka nie przekroczy więc ok. 932,85 EUR miesięcznie.

Wróć do listy


Potrzebujesz porady
Potrzebujesz porady?01577 159 26 28
envelope closed 128
Napisz do nasinfo@euro-contact.info
FAQ
Przeczytaj odpowiedzina pytania Klientów