Ubezpieczenia

Masz pytania? Szybki kontakt:
NIEMCY NIEMCY 015 77 159 26 28
POLSKA POLSKA 0049 1577 159 26 28

W Niemczech istnieją dwa systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczenia ustawowe oraz ubezpieczenia prywatne. Ubezpieczenie zdrowotne jest od 2009 roku obowiązkowym ubezpieczeniem w Niemczech, dla każdej mieszkającej tu osoby.

Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe, zapewniające uzyskanie pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego, który będzie Państwa reprezentantem w Niemieckim sądzie. Gwarantuje zwrot wydatków, poniesionych na korzystanie z pomocy adwokata, uzyskanie opinii biegłych, opłaty sądowe.

Prywatne ubezpieczenie emerytalne jest dodatkowym zabezpieczeniem, które w wieku emerytalnym pozwala na otrzymywanie dodatkowej emerytury do wypracowanej emerytury pracowniczej z tytułu umowy o prace.

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących własną działalność gospodarcza w Niemczech (Gewerbe). Sprawdź oferty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Niemczech dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych.

Jest to ubezpieczenie majątkowe które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej lub mieniu w skutek umyślny lub nieumyślny.

Oblicz składki za ubezpieczenie nieruchomości (domu i mieszkania) w ciągu 3 minut. Dopasuj zakres ochrony, porównaj ceny i kup polisę online. Każdy właściciel nieruchomości (budynku) jest w Niemczech zobowiązany do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. Szczególnie w przypadku kredytu, finansowania kupna nieruchomości przez bank.

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe jest jednym z ważniejszych ubezpieczeń zabezpieczających przed tragicznymi zdarzeniami losowymi. Dwie trzecie wypadków zdarza się poza pracą. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje osoby zatrudnione na umowę o prace, zabezpiecza wypadki tylko w pracy lub w drodze do niej.

Jest to ubezpieczenie majątkowe które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej  osobie trzeciej poprzez posiadanego psa. Chroni to np. przy likwidacji szkody za wtargnięcie psa na jezdnię i spowodowanie wypadku.

Porównaj ceny za ubezpieczenia domu i mieszkania, wybierz najlepszą polisę spośród ofert różnych towarzystw. Warto się zabezpieczyć przed zdarzeniami losowymi takimi jak zalanie czy pożar nawet jeśli tylko wynajmujesz lokal, to odpowiadasz finansowo za jego stan.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z racji posiadania samochodu (Kfz-Haftpflichtversicherung) jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w Niemczech. Bez ubezpieczenia nie zameldujemy auta w urzędzie komunikacji.

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie to zabezpiecza finansowo przede wszystkim rodzinę osoby ubezpieczonej. W przypadku śmierci ubezpieczonego zostaje wypłacona suma ubezpieczenia uposażonym.

Zdarzenia losowe takie jak wypadek albo choroba mogą spowodować, że nie będziesz mógł wykonywać pracy zarobkowej. Warto się przed tym zabezpieczyć. Dzięki ubezpieczeniu w razie niezdolności do pracy będziesz mógł utrzymać standard życia, otrzymać pieniądze na leczenie i rehabilitację.

Potrzebujesz porady
Potrzebujesz porady?01577 159 26 28
envelope closed 128
Napisz do nasinfo@euro-contact.info
FAQ
Przeczytaj odpowiedzina pytania Klientów