Masz pytania? Szybki kontakt:
NIEMCY NIEMCY 015 77 159 26 28
POLSKA POLSKA 0049 1577 159 26 28

Programy oszczędnościowe

Poznaj ofertę programów inwestycyjnych zabezpieczających Twoją przyszłość. Wyselekcjonowane oferty niemieckich instytucji finansowych.

Regularne oszczędzanie

Oszczędzaj regularnie i przy tym otrzymuj ponadprzeciętne oprocentowanie – to oferują programy systematycznego oszczędzania. Program taki pozwala już przy niewysokich miesięcznych ratach na zgromadzenie atrakcyjnego kapitału.

Przy zakładaniu tego typu programu z góry planowanie jest kilka najważniejszych punktów:

 • Czas trwania programu. Najczęściej 5, 10 lub 15 lub więcej lat.

 • Wysokość składki i jej częstotliwość (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie)

 • Wysokość sumy oszczędności. W tym przypadku planujemy docelowo np. 20.000 EUR przy miesięcznych ratach 100 EUR. Przy uwzględnieniu wysokości oprocentowania i procentu składanego można obliczyć czas składkowy.

 • Wysokość dywidendy, oprocentowania.

Główną zaleta tego typu programów jest to, za nasze oszczędności poddane są tak zwanemu „procentowi składanemu”. Oznacza to, ze wypracowane dywidendy przypisywane są corocznie do kapitału. W związku z tym w następnym roku dywidenda liczona jest z całkowitej kwoty kapitału i dywidendy z ubiegłego roku. Pomnaża to bardzo dynamicznie sumę oszczędności.

Dla kogo ciekawe są tego typu programy oszczędnościowe?

Programy oszczędnościowe są odpowiednie dla realizowania wielu celów finansowych, a przede wszystkim:

 • Dla rodziców chcących w ten sposób sfinansować naukę dziecka, czy choćby kurs prawa jazdy i pierwsze auto. Tak samo jak dla rodziców jest ten program atrakcyjny dla dziadków i ich wnuczków.

 • Dla młodej rodziny, która planuje w przyszłości kupno mieszkania lub budowę domu. Ale także w każdym innym celu wymagającym większych nakładów finansowych, jest to tak zwane „elastyczne finansowanie”. Nie wymaga określenia celu przy zakładaniu programu.

 • W zasadzie tego typu plany są super rozwiązaniem dla każdego, który posiada miesięczne nadwyżki finansowe i chciałby je rozsądnie ulokować.

 • Tego typu oszczędzanie to doskonała forma lokaty na starość. Jednak dla osób, które w ten sposób rzeczywiście chcą wypracować sobie dodatkowa emeryturę wartymi polecenia są rozwiązania takie jak „Riester-Rente lub „Rürup-Rente”.

Zapytaj nas o korzystną ofertę!

Jaką formę oszczędzania wybrać?

Jeśli chodzi o systematyczne oszczędzanie mamy w Niemczech kilka możliwości. Plany oszczędnościowe oparte na instrumentach finansowych takich jak:

 • Akcje
  Systematyczna inwestycja w akcje. Szczególnie teraz w czasach niskiego oprocentowania oferowanego przez Europejski Bank Centralny cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów. Wybierane są częściej niż klasyczne konta oszczędnościowe. Trzeba jednak mieć na uwadze, ze tego typu inwestycje uczulone są kursy akcji.
  Zalety:
  * Możliwości relatywnie wysokiego zysku
  * Du
  ża popularność z powodu niskiego oprocentowania kont oszczędnościowych
  Wady:
  * Niska liczba ofert na rynku niemieckim
  * Dość wysokie ryzyko ze względu na szwankujące kursy akcji
  * Wysokie prowizje przy zakładaniu umowy

 • Bankowe plany oszczędnościowe
  W ramach bankowego planu oszczędnościowego inwestor wpłaca w regularnych odstępach czasu ustalona kwotę na specjalne konto bankowe. Dokładne kondycje i oprocentowanie ustalane są przy zawarciu umowy.
  Ta forma oszczędzania jest rozwiązaniem dla konserwatywnych inwestorów zainteresowanych długotrwałym oszczędzaniem, którzy chcą ochronić się przed ewentualnym ryzykiem strat.
  Zalety:
  * Łatwa kalkulacja zysków
  * Bezpieczeństwo gromadzonego kapitału
  * Praktycznie brak ryzyka
  Wady:
  * Brak możliwości wzrostu oprocentowania po zawarciu umowy
  * Niska elastyczność
  * Bardzo niskie oprocentowanie, często poniżej stopy inflacji

 • Fundusze inwestycyjne
  Regularne wpłaty na konto funduszu inwestycyjnego. Inwestycja ta nadaje się szczególnie dla inwestorów, którzy są w stanie zainwestować swój kapitał na dłuższy okres. Oferta funduszy inwestycyjnych jest w Niemczech bardzo szeroka, są to fundusze oparte na akcjach, nieruchomościach, rentach, obligacjach. Występuje tu możliwość wysokiego zysku ale przy towarzyszącym mu tez ryzyku.
  Zalety:
  * Duża elastyczność
  * Szeroka oferta
  * Możliwe wysokie zyski
  Wady:
  * Wysokie koszty zawarcia umowy
  * Bieżące koszty administracyjne
  * Wysokie ryzyko inwestycji zależne od kursów giełdowych

 • Metale szlachetne
  Złoto cieszy się zawsze wysokim zainteresowaniem wśród inwestorów. Uzasadnione to jest głownie stabilnością wartości tej inwestycji. Na uwadze trzeba jednak mieć, ze nie ma tu gwarancji finansowej stabilności. Złoto jest materiałem spekulacyjnym, którego ceny nie są przewidywalne.
  Zalety:
  * Odporne na kryzysy
  * Wahania cen walut nie maja wpływu na cenę złota
  * Duża elastyczność inwestycji
  Wady:
  * Brak gwarancji stabilności finansowej
  * Wiele niepewnych firm i ofert na rynku
  * Wysokie prowizje przy zakładaniu umowy

 • Udziały w stabilnych i rozwijających się firmach.
  Wiele firm na niemieckim rynku oferuje odziały w zamian za coroczne dywidendy. Inwestor wykupuje pewna ilość udziałów i staje się udziałowcem i niekiedy współwłaścicielem firmy. Wbrew pozorom nie muszą to być jakieś zawrotne sumy, można stać się te
  ż udziałowcem poprzez regularne wpłaty i systematyczny zakup udziałów. Tego typu inwestycje zapewniają wysokie bezpieczeństwo, szczególnie jeśli chodzi o formę prawna spółdzielni np. mieszkaniowej czy konsumenckiej. Kapitał zabezpieczony jest tu wartościami trwałymi będącymi własnością spółdzielni oraz często polisami ubezpieczeniowymi.
  Zalety:
  * Du
  ża elastyczność inwestycji
  * Forma prawna
  * Zabezpieczenie kapitału wartościami trwałymi i polisami ubezpieczeniowymi
  * Stabilny zysk
  * Jako udziałowiec prawo głosu w walnych zgromadzeniach firmy - współdecydowanie i dostępność
  * Niskie koszty założenia inwestycji
  * Miesięczne raty od 50 EUR
  Wady:
  * Niska liczba ofert na rynku

Masz pytania? Jesteś zainteresowany bezpieczna i stabilny inwestycja? Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

Mamy dla Ciebie super oferte!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu emerytalnym lub innych efektywnych formach oszczędzania, skontaktuj się z nami. Chętnie wyjdziemy Ci naprzeciw z odpowiednia propozycja. Każde życzenie klienta rozpatrujemy indywidualnie z tego względu tez nie proponujemy kalkulatorów online w tej dziedzinie finansowej.

Przykładowo:

Chcesz oszczędzać dla swojego dziecka na start w dorosłe życie. Tak aby w wieku 18 lat mogło sobie zrobić prawo jazdy i kupić pierwsze auto, przeznaczyć środki na studia lub na sfinansowanie innego dowolnego celu:

Oszczędzasz 100 EUR miesięcznie przez 15 lat. Kapitał wyniesie przy uwzględnieniu procentu składanego ok. 34.800 EUR!

Naturalnie możesz też oszczędzać dla samego siebie na dowolny cel i dowolną kwotę miesięcznie (min. 50 EUR).


Potrzebujesz porady
Potrzebujesz porady?01577 159 26 28
envelope closed 128
Napisz do nasinfo@euro-contact.info
FAQ
Przeczytaj odpowiedzina pytania Klientów