Masz pytania? Szybki kontakt:
NIEMCY NIEMCY 015 77 159 26 28
POLSKA POLSKA 0049 1577 159 26 28

Czy osoba prowadząca w Niemczech działalność gospodarcza (Gewerbe) musi się ubezpieczyć?

Zarówno w internecie, jak i w innych mediach publikuje się ostatnio wiele sprzecznych informacji na temat obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Błędy te wynikają z niedoinformowania i wystarczającego braku znajomości przepisów.

Przepisy niemieckie mówią, że każda osoba zameldowana w Niemczech, bez względu na status zawodowy, zobowiązana jest to posiadania odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego. Reguluje to § 193 VVG. W wielkim skrócie każda osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Niemczech musi posiadać ubezpieczenie zawierające min. leczenie ambulatoryjne (u lekarza) lub szpitalne. Umowa ubezpieczenia nie może przewidywać wkładu własnego większego niż 5.000 EUR a firma ubezpieczeniowa musi posiadać pozwolenie do prowadzenia działalności w Niemczech. Ubezpieczenie takie nie może być też ograniczone określoną sumą zwrotu kosztów leczenia.

Wymagane jest więc ubezpieczenie kosztów leczenia u lekarza i w szpitalu. To w zupełności wystarcza aby mieć odpowiednie ubezpieczenie. Leczenie stomatologiczne nie jest wymagane.

Ustawa dotyczy nie tylko osób prowadzących działalność (Gewerbe) ale też wszystkich innych mieszkających w Niemczech,

Ubezpieczenia z innych krajów, np. z Polski, takie jak EKUZ, KRUS czy inne na wyjazdy za granicę są niewystarczające. Przede wszystkim są one przewidziane tylko na wyjazdy urlopowe lub ograniczone pewną sumą ubezpieczenia, np. 30.000 EUR.

Rodzaje ubezpieczeń

Prowadzący w Niemczech tzw. Gewerbe maja pod pewnymi warunkami do wyboru dwa systemy ubezpieczeń:

 1. Ubezpieczenie ustawowe, takie jak AOK, TK, BKK itp. (ok 110 ubezpieczalni w Niemczech)
  Warunkiem dostania się do tego systemu ubezpieczeń jest posiadanie już wcześniej ustawowego ubezpieczenia w Niemczech. Przykładowo osoba zatrudniona zakłada swoja działalność i pozostaje w dotychczasowej państwowej kasie chorych.
  Osoba przyjeżdżająca z Polski do Niemiec może też założyć państwowe ubezpieczenie po spełnieniu warunków: w Polsce była min rok ubezpieczona w ZUS lub KRUS oraz przerwa między zamknięciem ubezpieczenia w ZUS lub KRUS i rozpoczęciem nowego ubezpieczenia w Niemczech nie jest dłuższa niż 3 miesiące.

Procedura założenia tego typu ubezpieczenia:
Należy złożyć w wybranej kasie chorych wniosek na tzw. dobrowolne ubezpieczenie (Freiwillige Versicherung) i podać swój numer PESEL. Niemiecka ubezpieczalnie sama wyciągnie na podstawie PESEL historie ubezpieczenia z Polski (E 104).

Wysokość składki tego ubezpieczenia:
Tu składka zależny przede wszystkim od miesięcznych dochodów. Oblicza się to następująco (stan 07.2017, przykład AOK):

 • Dochód do 1,487,50 EUR – składka ubezpieczenia: 267,01 EUR
 • Dochód od 1,487,50 EUR do 2.231,25 EUR – składka ubezpieczenia: 390,25 EUR
 • Dochód powyżej 2.231,25 EUR – składka ubezpieczenia: dochód x 19,75% (procent zawiera wszystkie komponenty ubezpieczenia).
  Przykład: dochód 3.000 EUR x 19,75% = 592,50 EUR miesięcznie
  Maksymalnie jednak nie więcej jak 791,70 EUR miesięcznie.

Skąd kasa chorych będzie wiedziała o dochodach?
Od 2011 roku w Niemczech każda zameldowana tu osoba posiada numer identyfikacji podatkowej steuerliche Identifikationsnummer (IdNr). Na podstawie tego numeru kasa chorych sprawdza co roku wysokość dochodów z poprzedniego roku rozliczeniowego. Jeśli dochody te przekraczają zadeklarowaną semu z poprzedniego roku, naliczane są dopłaty do składek ubezpieczeniowych.

 1. Ubezpieczenie prywatne, np. Hanse-Merkur, Continentale, Allianz, DKV itp. (ok. 50 firm ubezpieczeniowych w Niemczech).

Jest to ubezpieczenie przewidziane szczególnie dla osób prowadzących w Niemczech własną działalność (Gewerbe) jak również dla studentów, oraz osób niezatrudnionych.

Ta forma ubezpieczenia zdrowotnego jest bardzo korzystna dla osób rozpoczynających swój pobyt w Niemczech i pracujących na własny rachunek, czyli tzw. Gewerbe. Właśnie dla tej grupy osób przewidziane są specjalne długoterminowe taryfy.
Składka miesięczna w tego typu ubezpieczeniu zależna jest przede wszystkim od wieku oraz od długości pobytu ubezpieczonego w Niemczech.

Podstawowe składki tego ubezpieczenia nie muszą być wcale drogie. Zaczynają się one na poziomie 80 EUR miesięcznie na pierwsze 5 lat pobytu w Niemczech. Bardzo polecane są one dla osób pracujących i przebywających czasowo w Niemczech, niezdecydowanych jeszcze na stale się tu osiedlenie. Zaleta tego ubezpieczenia jest łatwa rezygnacja z niego, np. z powodu chęci zmiany ubezpieczenia na nieograniczone czasowo lub wyjazdu z Niemiec.

Jeśli nie posiadasz do tej pory ubezpieczenia a jesteś zameldowany w Niemczech, skontaktuj się z nami. Posiadamy wiele rozwiązań, do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Oferta u nas jest bezpłatna i niezobowiązująca.
Pamiętaj: brak ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowego) może w przyszłości okazać się bardzo drogie (koszty leczenia, nadpłaty zaległych składek).
Warto więc zatroszczyć się o to jak najwcześniej. Ale jeśli nawet przegapiłeś ubezpieczenie, w naszej ofercie znajdziesz korzystne taryfy bez nadpłaty składek wstecz.
Sam możesz wyliczyć swoja składkę online. Bezpłatnie! Skorzystaj z naszego kalkulatora:

kalkulator prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Potrzebujesz porady
Potrzebujesz porady?01577 159 26 28
envelope closed 128
Napisz do nasinfo@euro-contact.info
FAQ
Przeczytaj odpowiedzina pytania Klientów