**** **** **** ****

Podatki w Niemczech

1. Podatek obrotowy.
Podatek obrotowy (Umsatzsteuer) naliczany jest, z pewnymi wyjątkami, przy realizacji każdej dostawy lub przy wykonaniu usługi. Podatek obrotowy jest odpowiednikiem polskiego VAT i wynosi obecnie 19%. Niższa stawka podatku obrotowego w wysokości 7% naliczana jest przy artykułach spożywczych (z wyjątkiem gastronomii i napojów), książkach, czasopismach itp. Deklarację podatku obrotowego składa się w ciągu dwóch pierwszych lat co miesiąc w urzędzie skarbowym. Podmioty gospodarcze, których roczny obrót nie przekracza 17.500 € mogą zostać zwolnione z podatku obrotowego.

2. Podatek dochodowy.
Podatek dochodowy (Einkommenssteuer) ujęty jest w przepisach Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommenssteuergesetz). Podatek odciągany jest od wynagrodzenia brutto. Opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody danej osoby. Należy przy tym pamiętać, że prawo niemieckie przewiduje ulgi i odliczenia podatkowe związane z :
1. kosztami wynikającymi z prowadzenia działalności zawodowej i gospodarczej (Betriebsausgaben) – są to np. koszty podróży służbowej, koszta personalne itp.
2. kosztami uzyskania przychodu (Werbungskosten), do których należą m.in. koszty ubezpieczeń, literatura fachowa, wydatki na ubranie robocze
3. wydatkami szczególnymi (Sonderausgaben), jakimi są np. alimenty. Kwota wolna od podatku jest uzależniona od stanu cywilnego danej osoby. U osób zamężnych wynosiła ona w 2009 roku 16.008,00 €; u osób stanu wolnego 8.004,00 €.

3. Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)
Wszystkie osoby / firmy, które świadczą usługi budowlane w Niemczech podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Do pobrania podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego jest zobowiązany zleceniodawca. Wysokość podatku wynosi 15% od wartości usług. Sposobem na uniknięcie tego podatku jest złożenie wniosku o zwolnienie. Wniosek składa się we właściwym urzędzie skarbowym w Niemczech.

Dalszymi podatkami, które przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech mają niemałe znaczenie, są podatek od osób prawnych w przypadku spółek kapitałowych (Körperschaftssteuer) oraz podatek od prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbesteuer).

Uwaga!
Termin składania deklaracji podatkowych za rok 2011 upłynął dnia 31.05.2012 !

Jeśli nie zlożyłeś jeszcze deklaracji podatkowej za rok 2011 lub lata poprzednie, zrób to teraz!
W przypadku gdy zamierzają Państwo wyjeżdżać za granicę do państw Unii Europejskiej warto mieć czyste konto w rozliczeniach z niemieckim urzędem skarbowym. W przypadku zaległości podatkowych dana osoba trafia do bazy komputerowej, co może uniemożliwić wjazd, albo spowodować egzekucje zaległości w momencie przekraczania granicy dowolnego państwa UE.

Rozliczenia podatkowe - zwrot podatku

Zwrot podatku.

Jeśli pracowałeś w Niemczech legalnie, możesz ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku. Zwrot nadpłaty podatkowej przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała w Niemczech, a jej pracodawca odprowadzał za nią podatek.

Podstawą ubiegania się o zwrot podatku dochodowego z Niemiec jest posiadanie

  • karty podatkowej "Lohnsteuerkarte"
  • lub zastępczego zaświadczenia "Besondere Lohnsteurbescheinigung"
  • bądź zaświadczenie o wynagrodzeniu "Lohnsteurbescheinigung"

Czas oczekiwania na zwrot podatku tylko w małym stopniu zależy od rozliczającej firmy. Żadna firma nie może wpłynąć na urząd skarbowy aby ten rozpatrzył jej sprawy priorytetowo.
Deklarowane więc przez firmy "najszybsze zwroty" to tylko chwyt reklamowy, który nie odpowiada rzeczywistości.
Przeciętny czas oczekiwania od chwili wysłania zeznania podatkowego do chwili otrzymania pieniędzy na konto wynosi około 3 miesięcy. Często zdarza się że formalności związane z zwrotem podatku przebiegają znacznie szybciej tylko 3 - 4 tygodnie, albo przeciągają się do 6 miesięcy i dłużej. Zależy to przede wszystkim od urzędu skarbowego. Z powodu przydzielenia podatników będących pracownikami polskich firm do urzędu skarbowego w Oranienburg powstały znaczne opóźnienia w rozpatrywaniu deklaracji podatkowych.

Kontakt

Ostatnia aktualizacja 21.11.2012 by Admin

euro-contact Hamburg, Berlin